БІЗНЕС

БІЗНЕС

Консультації у сфері працевлаштування, кар’єри та ефективних колективів.
Особливу увагу ми приділяємо співпраці з надійними працедавцями
і компаніями по всій Польщі, які наймають іноземних працівників для роботи на своїх підприємствах. Для обох сторін початки професійної співпраці в Польщі пов’язані з великим стресом.

В рамках професійного консультовання ми навчаємо та консультуємо таких людей з точки зору прав і обов’язків на польському ринку праці, соціокультурних явищ, які важливі як у процесі пошуку роботи, а також у подальшій соціально-професійній інтеграції. Створення професійних і ефективних команд – наше пріоритетне завдання. Мінімізація відтоку професійних кадрів, відповідний психологічний клімат, відсутність професійного вигорання, висока продуктивність – ось ключові питання
для майбутнього та процвітання компаній.

СЕМІНАРИ І ТРЕНІНГИ

Основні теми тренінгу:

 • Цей тренінг, присвяченний технікам гостинності,
 • лояльності, класифікаціі клієнтів,
 • особливостям взаємодії з «важким клієнтом»,
 • загальним принципам успішної пропозиції послуги – товару.
 • Ми разом з вами розшифруємо Формулу Успішного Продажу!
 • Ми навчимося правильно реагувати на заперечення, сумніви по ціні, якості, термінам.

Цільова аудиторія:

 • Керівники підприємств,

 • керуючі,

 • продавці у широкому розумінні цього слова,

 • всі ті, хто у своїй роботі продає – купує та хоче це робити якісно та ефективно.

Основні теми тренінгу:

 • Коучинг всередині організацій;
 •  Адміністративний коучинг;
 •  Коучинг керівника;
 • Принципи коучингу;
 • Ролі керівника;
 •  Рівні компетентності;
 •  Процес прийняття рішень;
 • Основний інструмент коучингу;
 •  Раппорт (підстроювання);
 •  Види підстроювання;
 •  Формат кінцевого результату.

Цільова аудиторія:

 • Для власників,

 • керівників установ та відділень

Основні теми тренінгу:

 • Основи організації праці;
 •  Керування часом;
 •  делегування повноважень;
 •  Робота з лояльним і конфліктним клієнтом

Цільова аудиторія:

 • адміністратори,

 • працівники call center і прийомних відділень

Основні теми тренінгу:

 • Ефективне спілкування;
 •  Вміння домовлятися (в складних, конфліктних ситуаціях, при вирішенні проблем);
 •  Вміння критикувати конструктивно;
 •  Вміння бачити людину в командній ролі, використовувати сильні сторони кожного;
 •  Терпимість один до одного;
 • Задоволеність від участі у спільній діяльності

Цільова аудиторія:

 • Весь персонал установи

Основні теми тренінгу:

 • Поняття «Команда»;
 •  Ефективна взаємодія відділень;
 •  Робота на результат;
 •  Робота з опором;
 •  Виявлення проблемних «вузлів»;
 •  Розвиток системи комунікації серед учасників команди;
 •  Розвиток навичок індивідуальної та групової рефлексії;
 •  Створення позитивного соціального оточення.

Цільова аудиторія:

 • Працівники різних відділень

Основні теми тренінгу:

 • Основи ефективної самопрезентації;
 •  Вербальна та невербальна комунікація;
 •  Переговорні техніки;
 •  Робота з відмовами

Цільова аудиторія:

 • Для медичних представників.

Основні теми тренінгу:

 • Специфіка роботи приймального відділення;
 •  Основи ефективної комунікації з клієнтом;
 •  робота з запереченнями;
 •  Правильна презентація цін і послуг медичного центру;
 •  Підтримання тривалих партнерських відносин з клієнтом

Цільова аудиторія:

 • Працівники всіх служб і відділень, що контактують з потенційними клієнтами центру

Основні теми тренінгу:

 • Стратегії поведінки в конфліктах;
 •  Типи конфліктних клієнтів;
 •  Етапи роботи з конфліктним клієнтом;
 •  Прийоми роботи з агресією;
 •  Формули вербалізації;
 •  Алгоритм розв’язання конфлікту;
 •  Робота зі своїми переконаннями;
 •  Підтримання ресурсного стану

Цільова аудиторія:

 • Працівники всіх служб і відділень, що контактують з потенційними клієнтами центру

Основні теми тренінгу:

 • Стрес. Усунення стресу.
 •  Що таке синдром «профвигорання»?
 •  Перші симптоми – як уникнути наслідків?
 •  Причини виникнення «профвигорання».
 •  Стадії і розвиток «профвигорання».
 •  Профілактики та корекції професійного вигорання у медичних працівників.
 •  Work – Life – Balance.

Цільова аудиторія:

 • Для власників, керівників, лікарів та адміністраторів медичних закладів, середнього персоналу

Основні теми тренінгу:

 • Формування єдиного інформаційного поля поняття «гість» «гостинність», «контакт», «увага», «довіра»;
 •  Етапи роботи з клієнтом;
 •  Формула успішної презентації послуги;
 •  робота з запереченнями

Цільова аудиторія:

 • працівники всіх служб і відділень, що контактують з потенційними клієнтами центру

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОМПАНІЇ

Присутність іноземців на ринку праці – це реальність нашого часу та конкурентна перевага для компаній, які працевлаштовують висококваліфікованих спеціалістів.

 • Проведення інтеграційних тренінгів – запорука розвитку компанії
 • Створення ефективних команд, здатних вирішувати важливі виробничі завдання
 • Значне скорочення потоку кадрів, що дозволяє планувати внутрішню ротацію, навчання та підвищення кваліфікації персоналу
 • Формування хорошого психологічного клімату, що в підсумку прояляється в ефективністі праці

Співпраця з Інститутом Підтримки Людини означає співпрацю з організацією, яка:

 • впізнавальна – з великим досвідом підтримки біженців та людей у ​​міграції, активна у соціальних мережах, бере участь у публічних дебатах та міжнародних конференціях
 • чітко та недвозначно виступає на захист прав людини, рівності та гідності, проти дискримінації, відрізняється працевлаштуванням людей з груп національних меншин і тих, хто зазнає дискримінації та відчуження: біженці, мігранти, інваліди
 • амбітна – активна з 2023 року, команда, що динамічно розвивається, складається з професіоналів HR та бізнес-тренерів із широким спектром пропонованої допомоги
 • компетентна – змістовно, комунікативно та адміністративно
 • надійна – має статус громадської організації суспільної користі, співпрацює з польськими та міжнародними організаціями компанії та установи.