BIZNES

BIZNES

Doradztwo w zakresie zatrudnienia, kariery i efektywnych zespołów.
Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z rzetelnymi pracodawcami
i firmami na terenie całej Polski, którzy zatrudniają pracowników zagranicznych do pracy w swoich zakładach. Dla obu stron początki
współpracy zawodowej w Polsce wiążą się z ogromnym stresem.

W ramach doradztwa zawodowego takich osób szkolimy i doradzamy
im w zakresie praw i obowiązków na polskim rynku pracy, zjawisk społeczno-kulturowych, które są istotne zarówno w procesie poszukiwania pracy,
jak i w dalszej integracji społeczno-zawodowej. Tworzenie profesjonalnych
i skutecznych zespołów jest naszym priorytetowym zadaniem. Minimalizacja odpływu fachowych pracowników, odpowiedni klimat psychologiczny, brak wypalenia się zawodowego, wysoka produktywność – to kluczowe kwestie
dla przyszłościowości i dobrobytu firm.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Podstawowe tematy szkolenia:

 • szkolenie jest poświęcone technikom gościnności, lojalności, klasyfikacji klientów
 • specyfice pracy z „trudnym klientem”
 • podstawowym zasadom udanego oferowania usług/towarów
 • wspólnie poszerzymy zakres FORMUŁY UDANEJ SPRZEDAŻY
 • nauczymy się reagować właściwie na zastrzeżenia i wątpliwości co do ceny, jakości, terminów

Odbiorca docelowy:

 • kierownicy przedsiębiorstw
 • osoby zarządzające
  sprzedawcy w
 • szerokim znaczeniu tego słowa
 • wszyscy, którzy w ramach swojej pracy sprzedają lub kupują usługi/towary i chcą robić to wydajnie i skutecznie

Podstawowe tematy szkolenia:

 • coaching wewnątrzorganizacyjny
 • coaching administracyjny
 • coaching kierownika
  zasady coachingu
 • funkcje kierownika
 • poziomy kompetencji
 • proces podejmowania decyzji
 • podstawowe narzędzia coachingu
 • właściwe relacje (dostosowywanie się)
 • sposoby dostosowywania się
 • format rezultatu końcowego

Odbiorca docelowy:

 • dla właścicieli
 • kierowników placówek i ich oddziałów

Podstawowe tematy szkolenia:

 •  podstawy organizacji pracy
 • zarządzanie czasem;
 • delegowanie uprawnień
 • praca zarówno z klientem lojalnym, jak i konfliktowym

Odbiorca docelowy:

 • Pracownicy administracyjni
 • pracownicy call center oraz recepcji

Podstawowe tematy szkolenia:

 • skuteczny kontakt
 • umiejętność dogadywania się (w trudnych sytuacjach konfliktowych, przy rozwiązywaniu problemów)
 • umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki
 • umiejętność dostrzegania potencjału człowieka w roli zespołowej, wykorzystywania jegomocnych stron
 • wzajemna cierpliwość
 • zadowolenie z udziału we wspólnej działalności

Odbiorca docelowy:

 • Cały personel placówki

Podstawowe tematy szkolenia:

 • skuteczny kontakt
 • umiejętność dogadywania się (w trudnych sytuacjach konfliktowych, przy rozwiązywaniu problemów)
 • umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki
 • umiejętność dostrzegania potencjału człowieka w roli zespołowej, wykorzystywania jegomocnych stron
 • wzajemna cierpliwość
 • zadowolenie z udziału we wspólnej działalności

Odbiorca docelowy:

 • ały personel placówki

Podstawowe tematy szkolenia:

 • pojęcie „zespołu”
 • skuteczna współpraca oddziałów
 • praca nastawiona na odnoszenie rezultatów
 • reagowanie na sprzeciw
 • identyfikacja zagadnień problematycznych
 • rozwój systemu komunikacyjnego wśród uczestników zespołu
 • rozwój umiejętności zastanawiania się nad danym zagadnieniem indywidualnie i w grupie
 • utworzenie pozytywnego otoczenia społecznego

Odbiorca docelowy:

 • Pracownicy różnych oddziałów

Podstawowe tematy szkolenia:

 • podstawy skutecznej autoprezentacji
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • techniki negocjacji
 • reagowanie na obiekcje klientów

Odbiorca docelowy:

 • Dla przedstawicieli medycznych

Podstawowe tematy szkolenia:

 • specyfika pracy recepcji
 • podstawy skutecznej komunikacji z klientem
 • reagowanie na obiekcje klientów– poprawna prezentacja cen i usług centrum medycznego
 • podtrzymywanie długotrwałych relacji partnerskich z klientem

Odbiorca docelowy:

 • osoby pracujące na dowolnych stanowiskach na wszystkich oddziałach, mający kontakt z potencjalnymi klientami centrum

Podstawowe tematy szkolenia:

 • strategie zachowań w przypadku konfliktu
 • rodzaje klientów konfliktowych
 • etapy pracy z klientem konfliktowym
 • przykłady pracy w przypadku agresji
 • formuły werbalizacji
 • algorytm rozwiązywania konfliktu
 • praca nad swoimi przekonaniami
 • podtrzymywanie stanu wyjściowego

Odbiorca docelowy:

 • osoby pracujące na dowolnych stanowiskach na wszystkich oddziałach, mający kontakt z potencjalnymi klientami centrum

Podstawowe tematy szkolenia:

 • Stres
 • Eliminowanie stresu
 • Czym jest syndrom „wypalenia zawodowego”?
 • Pierwsze symptomy – jak uniknąć skutków?
 • Przyczyny występowania zjawiska „wypalenia zawodowego”
 • Stadia i rozwój „wypalenia zawodowego”
 • Profilaktyka i leczenie wypalenia zawodowego w przypadku pracowników medycznych
 • Work — Life — Balance

Odbiorca docelowy:

 • dla właścicieli, kierowników, lekarzy i pracowników administracyjnych w placówkach medycznych, personelu pielęgniarskiego

Podstawowe tematy szkolenia:

 • kształtowanie wspólnego rozumienia pojęć taki jak: „gość”, „gościnność”, „kontakt”, „uwaga”, „zaufanie”
 • etapy pracy z klientem
 • formuła udanej prezentacji usług
 • reagowanie na obiekcje klientów

Odbiorca docelowy:

 • osoby pracujące na dowolnych stanowiskach na wszystkich oddziałach, mający kontakt z potencjalnymi klientami centrum

KORZYŚCI DLA FIRMY

Obecność obcokrajowców na rynku pracy to rzeczywistość naszych czasów i przewaga konkurencyjna dla firm, które zatrudniają wysoko wykwalifikowanym specjalistów

 • Prowadzenie szkoleń integracyjnych – gwarancja rozwoju firmy
 • Tworzenie efektywnych zespołów, zdolnych do rozwiązywania ważnych zadań produkcyjnych
 • Znaczne zmniejszenie przepływu personelu, co pozwala na planowanie rotacji wewnętrznej, szkolenia personelu i jego rozwój zawodowy
 • Kształtowanie dobrego klimatu psychologicznego, co w efekcie przekłada się na wydajność pracy

Współpraca z Instytutem Wsparcia Człowieka oznacza współpracę z organizacją która:

 • rozpoznawalna – z dużym doświadczeniem w zakresie wsparcia uchodźców i osób na migracji, aktywna w mediach społecznościowych, uczestnicząca w debatach publicznych i konferencjach międzynarodowych
 • wyraźnie i jednoznacznie przemawia w obronie praw człowieka, równości i godności oraz przeciwko dyskryminacji
  wyróżniająca się zatrudnienieme osób z grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację i wykluczenie: uchodźców, migrantów,
  osób niepełnosprawnych
 • ambitna – aktywna od 2023 r., prężnie rozwijający się zespół złożony jest z profesjonalistów HR i trenerów biznesu z szeroką gamą oferowanej pomocy
 • kompetentna – merytorycznie, komunikacyjnie i administracyjnie
 • rzetelna i wiarygodna – posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, współpracująca z polskimi i międzynarodowymi
  firmami i instytucjami.