GLÓWNA

GLÓWNA

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka

jest organizacją pozarządową, której celem jest kompleksowe wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Konsultacje i szkolenia, webinaria
i konferencje tematyczne, wspólne projekty i szkolenia, rehabilitacja psychologiczna i fizyczna to zakresy naszej pracy w pomaganiu ludziom. Nasze działania mają na celu rozwój jednostki, jej duchową afirmację, zdolność doświadczenia pełni życia, owocnej pracy i bycia szczęśliwą.

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka