O NAS

O NAS

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka jest organizacją, która pomaga mieszkańcom Polski oraz innym krajom na całym świecie stawić czoła bezprecedensowemu wyzwaniu naszych czasów – wojnie na Ukrainie.

Celem Fundacji jest maksymalne wsparcie ludzi we wszystkich dziedzinach życia w oparciu o projekty edukacyjne, społeczne i rekreacyjne.
Bardzo ważne dla nas jest przywrócenie tych ludzi do aktywności społecznej
w jak najkrótszym czasie: dać im możliwość uwierzenia w siebie, zobaczenia perspektyw i zainteresowania się zatrudnieniem oraz wszechstronnym
rozwojem. Tacy ludzie pozytywnie wpływają na swoje dzieci, co z kolei jest gwarantem ich dobrej adaptacji w szkołach.

Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom, które pozostały bez rodziców lub żyją w niepełnych rodzinach.

Nasze działania

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka udziela pomocy i działa w następujących obszarach:

handshake 1

współpraca z badaczami i naukowcami w zakresie analizy i badania kwestii imigracyjnych

conference 1

organizacja konferencji tematycznych

empathy 1

pomoc psychologiczna dla pracowników polskich firm (wypalenie zawodowe, depresja, rotacja pracowników, problemy z integracją i adaptacją, depresja itp.)

handshake 1 (1)

spotkania - konsultacje z nauczycielami placówek oświatowych na temat specyfiki adaptacji dzieci imigrantów

handshake 1 (1)

«okręglę stoły» z rodzicami na temat specyfiki nowego życia i pobytu w Polsce;

handshake 1 (2)

spotkania z dziećmi z Ukrainy na temat profilaktyki zaburzeń psychicznych i integracji

handshake 1 (3)

szkolenie psychologów w ośrodkach regionalnych w Polsce w celu ujednolicenia standardu i poziomu pracy z uchodźcami

handshake 1 (4)

zapewnienie współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (fizjoterapeuta, rehabilitant, psycholog, neurolog, psychoterapeuta) w celu kompleksowego wsparcia
i leczenia osób

handshake 1 (5)

współpraca z parami małżeńskimi i partnerskimi w celu wypracowania nowego modelu relacji rodzinnych - w kontekście imigracji wojskowej, a także relacji międzykulturowych

handshake 1 (6)

kompleksowa pomoc w zakresie świadczenia usług związanych z przyjęciem i studiowaniem w polskich placówkach oświatowych

handshake 1 (7)

indywidualne wsparcie na wszystkich etapach przyjmowania do instytucji edukacyjnej i przygotowywania dokumentów

handshake 1 (8)

osobisty kontakt z wybraną instytucją edukacyjną;

handshake 1 (9)

konsultacje w kwestiach związanych z legalizacją dokumentów;

handshake 1 (10)

organizacja kursów języka polskiego;

handshake 1 (11)

indywidualny program «Antystres - jak doradzić studentowi w Polsce»

handshake 1 (12)

przeprowadzenie kompleksowego programu odnowy biologicznej "Komfortowe Ciało", opartego na podejściu psychoterapeutycznym w korekcji uzależnienia od żywności

handshake 1 (13)

prowadzenie kompleksowego programu «Pomoc psychologiczna» dla weteranów wojennych jako środka rehabilitacyjnego we współpracy ze specjalistami rehabilitacji
i leczenia;

Pomagamy i prowadzimy: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w tym wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej, edukacyjno-wychowawczej, naukowej, i oświatowej między narodami Polski i Ukrainy oraz innymi państwami.

Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty o uchodźcach, antydyskryminacyjne, integracyjne, angażujemy wolontariuszki i wolontariuszy, organizujemy wydarzenia integracyjne, zabieramy głos w debacie publicznej.

Współpracujemy ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami i organizacjami międzynarodowymi.

Organizacja i finansowanie

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka posiada status organizacji pożytku publicznego, nie jest nastawiona na zysk i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dane rejestrowe

Biuro:ul. Łodygowa 83
05-091 Ząbki/k. Warszawy
Polska
KRS: 0001057313
NIP: 1251756687
REGON: 526642151

Numery kont:Santander Bank Polska S.A.
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL
PLN 15 1090 1753 0000 0001 5574 4187
EUR 19 1090 1753 0000 0001 5574 4212
USD 82 1090 1753 0000 0001 5574 4242

Zarząd fundacji:
Oleksandr Tereshchenko – Prezes Zarządu
Anzhelika Tereshchenko – Wiceprezes Zarządu

Dane rejestrowe

Biuro:

ul. Łodygowa 83
05-091 Ząbki/k. Warszawy
Polska

KRS: 0001057313
NIP: 1251756687
REGON: 526642151

Numery kont:

Santander Bank Polska S.A.
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL
PLN 15 1090 1753 0000 0001 5574 4187
EUR 19 1090 1753 0000 0001 5574 4212
USD 82 1090 1753 0000 0001 5574 4242

Zarząd fundacji:
Oleksandr Tereshchenko – Prezes Zarządu
Anzhelika Tereshchenko – Wiceprezes Zarządu

Źródła finansowania
Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka finansuje swoją działalność z następujących źródeł: *darowizny od osób prywatnych, firm i fundacji, *środki z 1,5% podatku dochodowego, *granty rządowe i samorządowe, *dotacje z innych fundacji oraz firm, *odpłatna działalność pożytku publicznego.
finans

Źródła finansowania

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka finansuje swoją działalność z następujących źródeł:
*darowizny od osób prywatnych, firm i fundacji,
*środki z 1,5% podatku dochodowego,
*granty rządowe i samorządowe,
*dotacje z innych fundacji oraz firm,
*odpłatna działalność pożytku publicznego.

finans

Sprawozdania

Zespół

W projektach i realizacji programów biorą udział psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, pedagodzy, prawnicy.