СO ROBIMY

СO ROBIMY

POMOC PSYCHOLOGICZNA

POMOC PRAWNA

EDUKUJEMY

Nasze działania

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka udziela pomocy i działa w następujących obszarach:

united 1

z organizacjami, których celem statutowy jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja

united 1 (1)

z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami , które realizuję cele podobne do celów Fundacji

united 1 (2)

z wszelkimi stosownymi przedstawicielami administracji i władzami, w tym władzami szkół podstawowych, szkól ponadpodstawowych, technikami, liceami, stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi, redakcjami prasowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji

united 1 (3)

z władzami szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (m.in. specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi), artystycznych, liceami ogólnokształcącymi, szkół policealnych, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

united 1 (4)

ze szkołami, bibliotekami i innymi instytucjami oraz nauczycieliami, kturzy którzy nauczają języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach polskich za granicami Rzeczypospolitej Polskiej

united 1 (4)

z szkołami, bibliotekami i innymi instytucjami oraz nauczycieliami, ktyrzy uczącym języka ukraińskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku ukraińskim w szkołach ukraińskich za granicą Ukrainy

united 1 (6)

z władzami samorządowymi i rządowymi

united 1 (7)

z wolontariuszami, osobami promującymi i organizuącymi wolontariat