Uczniowie i nauczyciele NWP 66 z Dniepru w Warszawie!!!

Uczniowie i nauczyciele NWP 66 z Dniepru w Warszawie!!! Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka po raz pierwszy realizuje Międzynarodowy program edukacyjno-wycieczkowy "Witaj Warszawo!"dla dzieci z Ukrainy! Jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ właściwie dzieci potrzebują pomocy, wsparcia, uwagi od nas, dorosłych. Nowe informacje, prawo wyboru, czas na rozumowanie i refleksję - wszystko to kształtuje ich poczucie godności, szacunku dla siebie, wiary w przyszłość. Owocna i pożyteczna praca! Dziękujemy wszystkim za udział w programie! Szkolenie "Prezentacja siebie za granicą" od Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka Żywe zainteresowanie tematem, żywa komunikacja, doskonała informacja zwrotna. Dzieci z Ukrainy... to wyjątkowe dzieci! Wypadło im żyć i przeżywać wiele różnych rzeczy. Naszym zadaniem jest pomóc im pokazać najlepsze strony charakteru, duszy, wiedzy. Razem udało nam się wiele! To świetnie! Uśmiechy, brawa, radość-wynik dzisiejszego spotkania! Wspaniałe dzieci! Naprawdę chcę, aby Polska stała się dla nich krajem przyjaciół, dobrych wspomnień, aby ich dzieciństwo, młodość były dobre, czyste, spokojne. Dzieci z Dniepru, po aktywnym udziale w procesie nauczania liceum...w basenie! Oni, którzy dopiero się kształtują, potrzebują emocji, pozytywnych emocji. Okazało się, że jest ich dużo! Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka zorganizowała taki wypoczynek! Szczęście i zdrowie naszych dzieci! Dobiega końca pierwszy Międzynarodowy program " Witaj Warszawo!"z udziałem dzieci z Dniepru (Ukraina). Radosne i smutne jednocześnie. Dzieci i nauczyciele otrzymali wiele pozytywnych wrażeń, wiedzy, doświadczenia, kontaktów. Uczniowie z Ukrainy brali udział w procesie nauczania polskiego liceum, byli na wielu wycieczkach, poznali Warszawę. Dzisiaj w uroczystej atmosferze wręczenie certyfikatów! Specjalne podziękowania dla Oksana Kompaore, Natalia Solodovnik, Oksana Matusevich za umiejętne zarządzanie grupą.

Data: 2024

Miejsce wydarzenia: Warszawa