Pomoc prawna

Co robimyPomoc prawna

Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka udziela cudzoziemcom i cudzoziemkom bezpłatnej pomocy prawnej.

Sprawy, w których wpieramy:

  • wsparcie dla osób posiadających Kartę Polaka oraz dla osób ubiegających się o Kartę Polaka
  • wsparcie dla osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz, organizacji, starających się o założenie/rejestrację działalności gospodarczej lub, spółki w Rzeczpospolitej Polskiej
  • udzielamy pomocy podczas procedury ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce,
  • udzielamy pomocy w sprawach dotyczących ubiegania się o pobyt czasowy i stały
  • udzielamy pomocy w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego
  • udzielamy pomocy w sprawie uzyskania zezwolenia na pracę
  • udzielamy pomocy w sprawie łączenia rodzin

Nasi prawnicy udzielają swoich usług w języku: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.