Pomoc psychologiczna

Co robimyPomoc psychologiczna

Zagadnienia podstawowe:

 • Maksymalna nie gotowość do opuszczenia kraju zamieszkania
 • eliminacja zwykłego stylu życia
 • strach o swoją przyszłość i życie dzieci
 • próby moralne i fizyczne

Proponowane rozwiązania:

 • W jak najkrótszym czasie być w stanie „dojść do siebie”, odpowiednio poruszać się w trudnej sytuacji i ustanowić nowe życie z maksymalną skutecznością dla siebie i dzieci

Zagadnienia podstawowe::

 • Nieoczekiwane zerwanie rodziny
 • opuszczenie domu rodzinnego
 • utrata więzi społecznych
 • trudności finansowe i moralne
 • brak jednego z członków rodziny

Proponowane rozwiązania:

 • Właściwa samoocena, wiara w siebie, poszukiwanie rozwiązania trudnych sytuacji, konstruktywne działania

Zagadnienia podstawowe:

 • Te związki są bardzo osobliwe-miłość, uczucia, emocje… jednak każdy ma swoją historię życia, tradycje, zwyczaje, zwyczaje, krewnych, a nawet religię. Jak to wszystko połączyć i nauczyć się żyć dobrze i szczęśliwie?

Proponowane rozwiązania:

 • Tworzenie wspólnych planów, poszukiwanie kompromisów i pokazywanie swoich najlepszych cech

Zagadnienia podstawowe:

 • Bardzo dużo młodych ludzi po przejściu wszystkich procedur związanych z wyjazdem do Polski w celu dalszej edukacji, znajduje się w sytuacji dla siebie niestandardowej. Stopień adaptacji do nowego środowiska, języka, kuchni, mentalności, placówki edukacyjnej, gotowości do samodzielnego życia, podejmowania decyzji, będąc z dala od rodziny jest w każdym przypadku różny. Stąd też biorą się problemy z samooceną, lękiem, poczuciem zagubienia, przygnębienia czy wyizolowania. To wiek pierwszych miłości, nowych spotkań, tworzenia się par. Często jest to również
  kwestia kłopotliwa.

Proponowane rozwiązania:

 • Współczesne, profesjonalne wsparcie informacyjne i psychologiczne jest oferowane wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnym dla siebie położeniu. Często niezbędna jest sesja spotkań z psychologiem w celu doprowadzenia myśli, planów czy nastroju do porządku. Jedną z form wsparcia młodzieży dostrzegamy w budowaniu prawidłowego modelu kontaktu z rodzicami, którzy również znajdują się w nowych dla siebie realiach – z dala od dzieci, nie wiedzą jak im pomóc! Po uzgodnieniu z rodzicami jesteśmy gotowi podjąć się nadzoru lub opieki nad dziećmi w okresie ich nauki. Pozwoli to na kontakt z nami 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Zagadnienia podstawowe:

 • Niektórzy ludzie wpadają w apatię, obojętność w stosunku do swojego losu, inni stają się agresywni i źli. Tak czy inaczej, w większości przypadków jest coś, na co można zrzucić winę: ekologia, lekarze, gospodarka, zespół, los… Utrata równowagi, poczucie strachu, niepewności dnia jutrzejszego, beznadziei to emocje bardzo często towarzyszące człowiekowi w chorobie.

Proponowane rozwiązania:

 • Głównym zadaniem wsparcia szpitalnego pacjenta (często również jego bliskich) oraz tuż po jego wyjściu ze szpitala jest przywrócenie równowagi, umiejętności dokonywania realnej oceny sytuacji, wykorzystywania swoich możliwości oraz, co najważniejsze, odważnego planowania swojej przyszłości. W połączeniu z leczeniem ciała, wsparcie psychologiczne przynosi dostrzegalny rezultat psychoterapeutyczny, co stanowi gwarancję szybkiego wyzdrowienia lub polepszenia stanu pacjenta.

Zagadnienia podstawowe:

 • Fascynacja pomysłem rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności biznesowej w Europie sprawia, że bardzo wielu przedsiębiorców z krajów byłego ZSSR czekają problemy, na które nie byli przygotowani: znajomość języka, mentalność, specyfika rynku, ustawodawstwo.

Proponowane rozwiązania:

 • Indywidualne sesje coachingowe dla właścicieli oraz kierowników firm pomogą wszystkim tym, którzy doświadczyli poczucia bezradności, dezorientacji, straconych możliwości i pieniędzy, nie rozumieją tego, co się dzieje z ich biznesem lub pomysłami, nie umieją zbudować skutecznego zespołu w nowych warunkach.

Zagadnienia podstawowe:

 • Nauka słuchania partnera, gotowość do przeredagowania, a czasami i zmiany swoich przekonań i postaw, szukanie kompromisu oraz stawanie się przyjacielem i partnerem dla swojego dziecka – to kwestie, nad którymi należy pracować podczas budowania relacji pomiędzy rodzinami a dziećmi.

Proponowane rozwiązania:

 • Istnieją jednak sposoby rozwiązywania problemów rodzinnych i są one prostsze niż się wydaje uczestnikom, znajdującym się wewnątrz takiego konfliktu. W naszej szkole oferujemy konsultację, która pozwoli rozwiązać węzeł gordyjski bolesnych relacji rodzinnych i osobistych.

Zagadnienia podstawowe:

 • Kwestie szacunku oraz akceptacji zdania drugiej osoby, szukania kompromisu i wypracowania wspólnego scenariusza rodzinnego, uwzględnianie interesów wszystkich członków rodziny

Proponowane rozwiązania:

 • Wypracowanie umiejętności bycia Przyjacielem i Partnerem, opanowanie modeli skutecznych zachowań i komunikacji, stworzenie wspólnego planu życiowego na przyszłość.

Zagadnienia podstawowe:

 • Strach, rozczarowanie, rozpacz, złość, rozdrażnienie, smutek – najbardziej niepożądani towarzysze życia! Problemów i kryzysów nie da się w życiu uniknąć. A jak je przyjmować i co robić – nad tym będziemy wspólnie pracować.

Proponowane rozwiązania:

 • Bilans SWOJEGO scenariusza życiowego, opracowanie planów i sposobów ich osiągnięcia podczas indywidualnej sesji coachingowej